CENTRUM STOMATOLOGII LANGMED

Nasz zespół
lek. stom. Maria Marosz

Umów wizytę

lek. stom. Maria Marosz

Kwalifikacje zawodowe:

2011 uzyskanie dyplomu specjalisty z zakresu stomatologii dziecięcej.
2004 ukończenie studiów medycznych – Oddział Stomatologiczny wydziału lekarskiego na Uniwersytecie Jagiellońskim Krakowie.

Przebieg pracy zawodowej:

2005 – 2006 Samodzielny Publiczny Zakład opieki stomatologicznej w Krośnie, 2006 samodzielny Gminny Zakład opieki Zdrowotnej w Miejscu Piastowym.

Od 2006r. NZOZ LANGMED.

Uczestniczy w licznych kursach doskonalących z zakresu stomatologii wieku dziecięcego.