CENTRUM STOMATOLOGII LANGMED

Nasz zespół
Hig. stom. Zyta Stasik

Umów wizytę

Hig. stom. Zyta Stasik

Kwalifikacje zawodowe:
2011 Dyplom Higienistki Stomatologicznej.

2009 dyplom asystentki stomatologicznej.

2008 dyplom technika elektroradiologia.

Od 2008r zatrudniona w NZOZ LANGMED.

Czynnie uczestniczy w szkoleniach podnoszących kwalifikacje i umiejętności.

Posiada certyfikaty ukończenia kursów:

  • PERIO dla higienistek stomatologicznych (cz. 1,2,3.),
  • Asystowanie przy zabiegach Ortodontycznych dla asystentek stomatologicznych (cz. 1,2,3.)
  • Rentgenodiagnostyka - Ochrona radiologiczna pacjenta.