CENTRUM STOMATOLOGII LANGMED

Nasz zespół
lek. stom. Anna Langner

Umów wizytę

lek. stom. Anna Langner

Wykształcenie medyczne:
2001 – 2002 studia podyplomowe : Zarządzanie systemem ochrony zdrowia – Wydział Prawa Uniwersytetu Rzeszowskiego.
1997 uzyskanie dyplomu specjalisty II stopienia z ortodoncji.
1992 uzyskanie dyplomu specjalisty I stopienia ze stomatologii ogólnej.
1985 ukończenie studiów medycznych – Oddział Stomatologiczny wydziału lekarskiego na Śląskiej Akademii Medycznej.

 Przebieg pracy zawodowej:

Od 1985 do 1998r zatrudnienie w Poradni Stomatologicznej a następnie Poradni Ortodontycznej Wojewódzkiego Szpitala w Krośnie.

Od 1989r do 1999r Prywatny Gabinet Stomatologiczny.

Od 1999 NZOZ LANGMED.

Doskonalenie zawodowe:

Staż kliniczny w zakresie ortodoncji pod kierunkiem Pani Profesor Agnieszki Pisulskiej - Otremby w Katedrze i Zakładzie Ortodoncji Śląskiej Akademii Medycznej w Zabrzu. Staż Kliniczny w Katedrze Otrodoncji pod kierunkiem Pana Profesora MUDr. Milana Kaminka DrSc. i MUDr. Marie Stefkovej w Klinice Ortodoncji w Olomoucu (Czechy).

Członek Polskiego Towarzystwa Ortodontycznego.